UBYTOVACÍ PODMÍNKY

1. Příjezd hostů  je možný mezi 14:00 až 20:00 hodinou, předání apartmánu a odjezd v 10:00 hodin, nebo dle domluvy.

2. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jim k ubytování řádně a v těchto prostorách nesmí ubytovaní bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.

3. Uvnitř objektů není ubytovaným dovoleno užívat tabákových výrobků, včetně vodních dýmek. Omamné látky (vyjma alkoholu) není dovoleno užívat v celém objektu.

4. Pokoj je přísně nekuřácký. Kouření je zakázáno pod pokutou 1.000Kč.

5. Před odjezdem zanechají hosté Pokoj v uklizeném a řádném stavu.

6. V průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.

7. Při každém odchodu z objektu je vždy nutné zavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a zavřít dveře.

8. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v objektu a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.

 9. Hosté jsou odpovědní za všechny škody způsobené ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody uhradit.

10. Hosté jsou v průběhu pobytu povinní v objektu i prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy”.

11. Je zakázáno v areálu rozdělávat oheň.

12. Domácí mazlíčci nejsou dovoleni.

13. V době, kdy jsou v Pokoji ubytovaní hosté, nesmí ubytovatel Pokoj používat sám. Může se však ale přesvědčit, zda je vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.

14. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže hosté v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušují dobré mravy, noční klid nebo jinak hrubě porušují ustanovení ubytovacích podmínek.

15. Jakoukoliv poruchu či závadu ohlásí host ubytovateli a ten ji neprodleně odstraní.

16. Ztráta parkovacího čipu pod pokutou 1.000Kč

 

Kontakt:

Michal Ferdan - +420 602 243 344